หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชื่นชม กฟน.ซ่อมแซมไฟส่องสว่างและจัดเก็บสายไฟขาด ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง

ข่าวและเหตุการณ์
270 views

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดบริเวณทางเดินเลียบคลองบ้านม้าพื้นที่ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง รวมถึงจัดเก็บสายไฟฟ้าของไฟส่องสว่างที่ขาดตกลงไปในคลองช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ร่วมด้วยช่วยกันขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังที่เข้าดำเนินการในครั้งนี้...ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด