หมวด

ชื่นชมกลุ่มพยาบาล รีบช่วยสาวตกจักรยานยนต์

ข่าวและเหตุการณ์
720 views

ชื่นชมพยาบาล โรงพยาบาลรามคะ ด้วยจรรยาบรรณ ไม่ใช่เวลาทำงาน นั่งทานข้าวอยู่ แต่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ทานข้าว รีบวิ่งไปด้วยผู้ประสบอุบัติเหตุ ขอชื่นชมคะ

https://www.facebook.com/bbleela/videos/1818875131467614/

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด