หมวด

ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่พบ 3 ชุมชน เขตราษฎร์บูรณะ

ข่าวและเหตุการณ์
413 views

ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่พบ 3 ชุมชน ในเขตราษฎร์บูรณะ โดยมีประธานและตัวแทนจากชุมชนสุขสวัสดิ์ 42, ชุมชนรัตนจีนะ และ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 เข้าร่วมพูดคุย ซึ่งตัวแทนชุมชนได้รับทราบถึงภารกิจและการทำงานร่วมกัน

เกิดเหตุเดือดร้อนหรือมีปัญหาสาธารณูปโภค ร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบเข้าดูแล ตรวจสอบแก้ไข โดยร่วมด้วยช่วยกันยังคงเดินหน้าลงชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ...ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทร. 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด