หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ร่วมด้วยช่วยกัน ลงพื้นที่ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ เขตสะพานสูง

ข่าวและเหตุการณ์
286 views

ร่วมด้วยช่วยกันได้พูดคุยกับคุณขวัญชัย พึ่งเอี่ยม ประธานชุมชน รับทราบถึงภารกิจการทำงานของร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อมีปัญหาสาธารณูปโภคหรือเหตุเดือดร้อน เพียงแจ้งผ่านสายด่วน1677 เราพร้อมประสานหน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงส่งทีมอาสาสมัครเข้าตรวจสอบดูแลได้ทันท่วงที...ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด