หมวด

ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ชุมชนคลองพลับพลา ตรวจสอบฝาท่อชำรุด!

ข่าวและเหตุการณ์
281 views

จากการเดินสำรวจร่วมกับ คุณจรัญ บุญแถว ประธานชุมชนคลองพลับพลา เขตวังทองหลาง พบฝาท่อชำรุดหลายจุด บางจุดถูกปล่อยทิ้งเป็นรูกว้าง บางจุดชาวบ้านซ่อมแซมตามมีตามเกิด เป็นอันตรายกับประชาชนที่เดินผ่านไปมา โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่อาจได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตได้ ร่วมด้วยช่วยกันจะเร่งประสานหน่วยงานรับผิดชอบ เข้ามาตรวจสอบแก้ไขโดยเร็ว

ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด