หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ชุมชนสุภาพงษ์

ข่าวและเหตุการณ์
188 views

เมื่อเดินสำรวจพื้นที่ร่วมกับกรรมการชุมชน พบว่าท้ายชุมชนจะเป็นทางเดินริมคลองซึ่งเปลี่ยวและมักมีมิจฉาชีพแอบแฝง เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากให้หน่วยงานลงมาตรวจตราเป็นประจำ ร่วมด้วยช่วยกันยังได้แนะนำถึงภารกิจการทำงาน และสายด่วน1677 ที่ช่วยรับแจ้งประสานเหตุ สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้ทันท่วงที เราจะเดินหน้าลงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทร.1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด