หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ทางปลอดภัย สำนักงานเขตสะพานสูงเร่งซ่อมสะพานเลียบคลองวังใหญ่

ข่าวและเหตุการณ์
8 views

ผู้ใช้ทางปลอดภัย สำนักงานเขตสะพานสูงเร่งซ่อมสะพานเลียบคลองวังใหญ่...อีกหนึ่งความเดือดร้อนที่ร่วมด้วยช่วยกันได้ลงพื้นที่รับเรื่องจากชาวบ้าน นำไปประสานหน่วยงานรับผิดชอบ จนนำมาสู่การซ่อมแซมแก้ไข เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน #ร่วมด้วยช่วยกัน #สายด่วน1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด