หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องแชร์ ชื่นชมน้ำใจ อาสาโดดลงท่อเก็บมือถือ

ข่าวและเหตุการณ์
16 views

เผยความรู้สึกของผู้ช่วยเหลือและผู้ประสบเหตุ จากไม่มีความหวังว่าจะนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้ อาสาร่วมด้วยคุ้มภัย 148 และ 153 กลับช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อ ไม่กลัวเปื้อนแม้จะต้องมุดลงท่อไปเก็บมือถือขึ้นมา ร่วมด้วยช่วยกันขอชื่นชมอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท ทำดีด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน...ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด