หมวด

เพลย์ลิสต์

โรงเรียนการแสดงครูเงาะ The Drama Academy

โรงเรียนการแสดงครูเงาะสอนศิลปะการแสดงและศิลปะการสื่อสาร หลักสูตรครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ สอนโดยทีมครูคุณภาพผู้มากความสามารถและประสบการณ์ในวงการ