คลิปวีดีโอ

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ตกไปตกมา! ผง่ะ เจอปลาอัลลิเกเตอร์ยักษ์ ยาวกว่า 8 ฟุต มาติดเบ็ด ใหญ่จริงอะไรจริง

รวมสัตว์
2.9K views

น้อยคนที่จะเคยเห็นปลา อัลลิเกเตอร์ยักษ์ ที่จะมีความยาวและใหญ่ได้ถึงขนาดนี้

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป รวมสัตว์ ล่าสุด

เจ้าสาพนัสก๋อยง่อน.mp4

ดู 89 ครั้ง

แดงสามเอี่ยว.mp4

ดู 8 ครั้ง

ตะวันฉาย.mp4

ดู 6 ครั้ง