Video Clip

ไซอิ๋ว 27

18 Jan 08
ซีรี่ย์
71,029 views

ตอนนี้ CorNettOLove มีปัญหาเรื่องไฟล์ของไซอิ๋ว มากเนื่องจากต้องแปลงมาจาก DVD ซึ่ง บางไฟล์ที่แปลงมันเสีย ดังนั้น ถ้า ไม่สามารถ แก้ไขได้ จะขออนุญาติ ข้ามบางตอนไป ต้องขอโทษทุกคนนะคะ

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ