Video Clip

กระบี่กระบอง-ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

5 May 07
กีฬา
4,641 views

การแข่งขันกระบี่กระบอง งานประเพณีกีฬาไทย ประจำปี 2550 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอาวุธ ดาบสองมือ-ดาบสองมือ ชนะเลิศ เหรียญทองระดับ เยาวชน อายุไม่เกิน 17 ปี แข่งขันเมื่อ 29/3/2550 คณะกระบี่กระบอ

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ