หมวด

มวยไทยไชยาที่เมืองจีน

กีฬา
36K views

เป็นการไปสาธิตมวยไทยไชยาที่เมืองจีนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำไปเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยสาธิตการปัดป้องด้วยมือล่อเป้าแบบมวยไทยไชยา การไหว้ครูแบบโบราณและการแสดงการต่อสู้