หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

สู้โดยใช้การจับล็อค ในการสู้จริงไม่ใช่บนเวที

กีฬา
14K views

สู้โดยใช้การจับล็อค ในการสู้จริงไม่ใช่บนเวที อยากให้เรียนรู้นะครับว่าการต่อสู้คือกีฬาอย่างนึงซึ่งเราฝึกเพื่อควบคุมและป้องกัน ไม่ให้ถูกทำร้าย และ เราไม่ทำร้ายใครเกินกว่าเหตุเมื่อมีเหตุจำเป็น