หมวด

เพราะฝีมือเทพขนาดนี้ มิน่าหละญี่ปุ่นถึงยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้า

กีฬา
13K views