หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คุณพิชญ์ โพธารามิก รับคำท้าแล้ว “Ice Bucket Challenge” พร้อมพนักงาน JAS - MONO กว่า 500 ชีวิต พร้อมบริจาค 5 ล้านบาท

ดารา
2.7K views
  1. กองทุนสนับสนุน เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย ALS โดยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 1 ล้านบาท

  2. สภากาชาดไทยอีก 1 ล้านบาท

  3. มูลนิธิที่คุณสุทธิธรรมแนะนำ ได้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิขาเทียม และมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ รวมจำนวน 1 ล้านบาท และขอท้าต่อ คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (ประธานที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)

  4. มูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จย่า หรือ พอ.สว. (มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ซึ่งมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและยากไร้ ซึ่งบริจาคเข้ามูลนิธิ อีกจำนวน 1 ล้านบาท และขอท้า นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก (คุณลุงของคุณพิชญ์) เลขาธิการมูลนิธิ

  5. มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส บริจาคเงินมูลนิธิช่วยเหลือนักแสดงอาวุโสที่ป่วยหรือขาดรายได้ อีกจำนวน 1 ล้านบาท และขอท้า อาต้อย เศรษฐา ศิระฉายา และคณะนักแสดงอาวุโส

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ดารา ล่าสุด