Video Clip
คลิปนี้ถูกลบไปแล้วนะคะ

การทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะ

23 Jun 09
เทคโนโลยี
7,380 views

การทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะเครื่องยนตร์สองจังหวะ (Two cycle engine) ต่างกับเครื่องสี่จังหวะ (Four cycle engine) ๑) สองจังหวะต้องผสมน้ำมันเครื่องปนกับน้ำมันเบนซิน ส่วนเครื่องสี่จังหวะไม่ต้อง น้ำมันเครื่องใส่ต่างหากใน crankcase ๒) การระเบิดในกระบอกสูบต่างกัน สองจังหวะตอนลูกสูบลงจะดูดน้ำมันกับอากาศ(ไอดี)เข้า พอลูกสูบขึ้นสุดยอด หัวเทียนจะจุดระเบิด ลูกสูบลงไอเสียออกไอดีเข้า ขึ้นหนึ่งทีลงหนึ่งทีระเบิด ถึงเรียกว่าสองจังหวะ ส่วนสี่จังหวะ ลูกสูบลงหลังระเบิด พอลูกสูบขึ้นวาลว์ไอเสีย(exhaust valve)เปิด ไอเสียออก ลูกสูบลงวาวล์ไอดีเปิด ไอดีเข้า ลูกสูบขึ้นจนสุดยอด หัวเทียนจุดไอดีให้ระเบิด ลูกสูบลง จะเห็นว่าลูกสูบต้องขึ้นลงรวมหมด ๔ ทีกว่าจะระเบิด จึงเรียกสี่จังหวะ ๓) เครื่องสองจังหวะมักใช้กับเครื่องยนตร์เล็กๆ ไม่ต้องมีวาวล์ (valve) ไม่ต้องมีแกนทำให้วาวล์ปิดเปิด การหล่อลื่นง่ายกว่าเพราะผสมน้ำมันเครื่องไว้ในน้ำมันเบนซินแล้ว สร้างง่ายกว่าเพราะชิ้นส่วนน้อยกว่า ทำให้ราคาถูกกว่า ๔) สองจังหวะหมุนเร็วกว่า แต่สึกหรอมากกว่า ๕) สองจังหวะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าสี่จังหวะ เพราะการกำจัดไอเสียสู้สี่จังหวะไม่ได้ เข้าใจว่ากินน้ำมันมากกว่า (แรงม้าเท่ากัน) ด้วย

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ