หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสังเกตการณ์ธารน้ำแข็งทั่วโลก

เทคโนโลยี
220 views

ทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ “โกไลฟ์” ของนาซ่า ใช้งานภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อคาดเดาการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล ด้วยการสังเกตการณ์ธารน้ำแข็งทั่วโลก

คลิป เทคโนโลยี ล่าสุด

Galaxy S10 Official Introduction ทั้ง 4 รุ่น

ดู 245 ครั้ง