หมวด

ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งแห่งแรกในสหรัฐ

เทคโนโลยี
239 views

ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งแห่งแรกในสหรัฐ เริ่มทำการผลิตไฟฟ้าแล้วบริเวณนอกชายฝั่งของรัฐโรดไอแลนด์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมจำนวน 5 ตัว จะทำให้ประชาชนกว่า 1 หมื่น 7 พันครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้

คลิป เทคโนโลยี ล่าสุด

Galaxy S10 Official Introduction ทั้ง 4 รุ่น

ดู 245 ครั้ง