Video Clip

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "แชร์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

17 Feb 17
เทคโนโลยี
49 views

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "แชร์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดร. สมยงค์ สีขาว (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายชลทิตย์ ศรีตระการ 2. นายธาดา แก้วศรีนวล 3. นายอภิสิทธิ์ บัวทอง ► แนวคิดหนังสั้นเรื่องแชร์ ปัจจุบันคนในสังคมออนไลน์มักจะแชร์เรื่องราวต่าง ๆ มากมายแต่คนส่วนใหญ่ชอบที่จะแชร์เพียงอย่างเดียว ไม่ค่อยสนใจเข้าไปช่วยเหลือสักเท่าไหร่ จึงอยากจะเสนอแนวคิดที่ว่าหากเราแชร์เพียงอย่างเดียวจะไม่เกิดผลแต่หากเราลงมือช่วยเหลือ ก็จะเกิดผลดีจะได้มีแต่รอยยิ้มและอยากให้แชร์แต่สิ่งที่ดีๆและมีประโยชน์เพื่อสังคมออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น สังคมโลกออนไลน์จะได้มีแต่การแชร์เรื่องราวดีๆ

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ