Video Clip

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คำว่าเพื่อน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

17 Feb 17
เทคโนโลยี
62 views

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คำว่าเพื่อน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาวชวัลกร พฤษตะวัน 2. นางสาวกัญญภัค จันทร์ศรีนวล 3. นางสาวจิราภรณ์ เป้าศาสตร์ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่องคำว่าเพื่อน ต้องการสื่อให้เห็นว่า เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกล ทำให้คนที่อยู่ต่างที่กันรู้จักกันได้ นั่นคือ ข้อดีของมัน ทุกสิ่งบทโลกใบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้คนเรารู้จักกันแค่เปลือกนอก ตัดสินคนจากภายนอก และการแพร่ข่าวสารสามารถแพร่ได้เร็วมากขึ้น มันไม่มีการกลั่นกรองว่าเรื่องนั้นจริงหรือเท็จ แม้แต่คนใกล้ชิด !! ก็สามารถนำมาเป็นประเด็นกันได้

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ