Video Clip

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ฆาตกรออนไลน์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

6 Mar 17
เทคโนโลยี
48 views

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ฆาตกรออนไลน์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ หัสพร ทองแดง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาววรัมพร วรรณาเวช 2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พันธ์แก้ว 3. นางสาวกมลรัตน์ รานอก ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ฆาตกรออนไลน์ ดำเนินเรื่องโดยชายหญิงคู่หนึ่ง รู้จักกันจากสื่อดิจิทัลและโลกออนไลน์ ตัดสินใจคบกัน แต่ความรักครั้งนี้ ไม่ได้เป็นอย่างที่หวัง เพราะชายคนนี้ คือ ฆาตกรที่แฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์ หนังเรื่องนี้ต้องการสะท้อนถึงภัยความเสี่ยงและอันตรายในการใช้สื่อดิจิทัลและโลกออนไลน์ว่า "สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไป........."

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ