Video Clip

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "FACEBOOK" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

6 Mar 17
เทคโนโลยี
39 views

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "FACEBOOK" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาจารย์ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวพรทิวา ลัดดาแย้ม 2.นางสาวพิมพ์ชนก ภักดี 3.นางสาววราตรี ศรีลาวุธ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง FACEBOOK FACEBOOK เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในปัจจุบันคนทั่วไปจะขาดไม่ได้ จะคอยอัพเดตเรื่องราวของตนเองตลอดเวลา แต่ละคนเลือกใช้ FACEBOOK แตกต่างกันออกไป...แล้วคุณล่ะ.......? **เคร้าโครงสร้างจากเรื่องจริง**

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ