Video Clip

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7 Mar 17
เทคโนโลยี
35 views

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวสุกัญญา มาเหง่า 2.นางสาวชลธิชา แสนคำ 3.นางสาวแย้มใจ ศรีภูวง ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เพราะสามารถสื่อสารถึงกันได้ทั่วทุกมุมโลก ทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผู้เสพสื่อจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และมีสติก่อนที่จะโพสต์ข้อความลงพื้นที่สาธารณะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการสื่อสารในโลกออนไลน์ แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักอยู่เสมอคือ เมื่อเราโพสต์ข้อความลงพื้นที่สาธารณะนั้นแล้ว เรามีความรับผิดชอบและยอมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นมากน้อยเพียงใด

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ