หมวด

ฉากสะเทือนใจ! เมื่อ โรโบคอปถูกแยกชิ้นส่วน

ตัวอย่างหนัง
14K views

จากโรโบคอป ภาค 2 โรโบคอปต้องการจะไปทลายรังของ Cain ผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่ แต่ปรากฏว่า Cain และพรรคพวกได้เตรียมรับมือไว้แล้ว โรโบคอปพลาดท่าเสียทีถูกยิงมือขาดและถูกแม่เหล็กยักษ์ดูดร่างไปถูกล่ามไว้กับแท่น จากนั้นพวกสมุนของ Cain ต่างรุมกันแยกชิ้นส่วนของโรโบคอป โดยใช้เครื่องเจาะถนนเจาะขา และใช้เลื่อยตัดลำตัวของโรโบคอปแล้วนำชิ้นส่วนไปทิ้งหน้าสถานีตำรวจดีทรอยต์ ในสภาพที่ไม่ต่างจากเศษเหล็ก และ OCP ปฏิเสธที่จะซ่อมโรโบคอป ทำให้โรโบคอปซึ่งยังมีประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดแบบมนุษอยู่ย์ต้องทรมานอย่างมาก