Video Clip

ฝึกอบรมโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลโกลเด้นเยียส์ รุ่นที่ 4

6 Oct 07
ท่องเที่ยว
635 views

ไปร่วมฝึกอบรมผู้ปกครองและเยาวชนตามโครงการ"ส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาล"...เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา...สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดย นายอาคม วงศ์สว่าง พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้จัดการฝึกอบรม ผู้ปกครองและเยาวชนตามโครงการช่วยเหลือทุนการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 4...ในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ ดดยลงเรือพายพื้นเมืองไปไหว้พระเก่าอายุ 500 ปี กลางกว๊านพะเยา ที่วัดติโลกอารามในกว๊านพะเยา เพื่อสร้างความสนิทสนม กลมเกลียวในกลุ่มเยาวชนในโครงการฯ..

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ