หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ภูเขากีนาบาลู (Gunung Kinabalu)

ท่องเที่ยว
4.4K views

ภูเขากีนาบาลู (Gunung Kinabalu) ประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว http://travel.mthai.com/world-travel/94849.html