หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เมืองโบราณอาณาจักรพยู มรดกโลกแห่งแรกของพม่า

ท่องเที่ยว
22K views

เมืองโบราณอาณาจักรพยู (Pyu Ancient Cities) มรดกโลกแห่งแรกของพม่า http://travel.mthai.com/world-travel/87302.html

คลิปที่เกี่ยวข้อง