หมวด

Pamukkale, Turkey ประเทศตุรกี

ท่องเที่ยว
3.5K views

ปามุกกาเล (Pamukkale) หรือแปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย ประเทศตุรกี http://travel.mthai.com/world-travel/96613.html