หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนจังหวัดอุทัยธานีกันเถอะ!!.mp4

ท่องเที่ยว
165 views

“อุทัยธานี” จังหวัดเล็กๆที่สงบเงียบ เรียบง่าย ณ ที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า และพรรณพืชนานาพันธุ์ จนได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของเมืองไทย เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทั้ง ไทย จีน มอญ ลาว กะเหรี่ยง ละว้า ขมุ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างศานติมาอย่างยาวนาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อของคนที่นี่หลากหลายน่าสนใจ อากาศบริสุทธิ์ อาหารอร่อย คือมนต์เสน่ห์ของเมืองอุทัยธานี จังหวัดเล็กๆที่น่าสนใจ

คลิปที่เกี่ยวข้อง