หมวด

เทื่ยว วัดพระศรีมหาธาตุ ที่บางเขน

ท่องเที่ยว
76 views

เป็นวัดพระอารามหลวง วัดนี้เมื่อก่อนชื่อ วัดประชาธิปไตยครับ ต่อมาท่านจอมพล ป. พิบูลสงครามได้เปลื่ยนชื่อวัด เป็น วัดพระศรีมหาธาตุ ครับ วัดนี้เป็นวัดณาปนกิจศพ ของทหารอากาศครับ