หมวด

คลิกดี ทำดี "ชวนน้อง ปล่อย ปลูก ปู ปลา"

ท่องเที่ยว
191 views

“คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 7 ชวนน้องปลูก ปล่อย ปู ปลา “

ครั้งนี้ยกขบวนไปทำดีที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน