หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เทื่ยว วัดโพธิสมภาร ที่อุดรธานี

ท่องเที่ยว
56 views

มาเทื่ยววัดพระอารามหลวงของเมืองอุดรกันครับ วัดนี้มีเจดีย์ศรีบูรพาจารย์อยุ่ด้วยนะครับ