หมวด

เทื่ยว ศาลหลักเมืองสมุทรสาคร

ท่องเที่ยว
50 views

มาเดินเทื่ยวชมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาชัยครับ ศาลนี้อยุ่ตรงข้ามท่าฉลอมครับ