หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

รัฐบาลปราบทัวร์ศูนย์เหรียญทำนักท่องเที่ยวลดลงกว่า 50%

ท่องเที่ยว
8.6K views

มติชนทีวี เศรษฐกิจ 15 ก.ย. 2559 รัฐบาลปราบทัวร์ศูนย์เหรียญทำนักท่องเที่ยวลดลงกว่า 50% เตรียมหารือรัฐบาลดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นายสมชาย ชมระกา รักษาการนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กล่าวหลังการประชุมหารือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระกระทบจากการที่รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ว่า มาตรการดังกล่าว ทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้บริการกรุ๊ปทัวร์ในเดือนกันยายน ต้องยกเลิกการเดินทางแล้ว 50 ถึง 70% เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกะทันหัน ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน คิดเป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่หายไปประมาณ 2 แสนคน จากปกติมีนักท่องเที่ยวจีนใช้บริการทัวร์ท่องเที่ยวประมาณเดือนละ 3 ถึง 4 แสนคน ขณะที่ยอดบุ๊คกิ้งเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงวันชาติของจีน ขณะนี้ยังไม่มีการจองเข้ามาตามปกติ หากสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง อาจจะกระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ปีนี้ตั้งเป้าไว้ 8 ถึง 10 ล้านคนต่ำกว่าเป้าได้ และทำให้นักท่องเที่ยวที่มีวันหยุดและต้องการเดินทางในช่วงดังกล่าว เดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ เวียดนาม และฟิลิปปินส์แทน ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ

ขณะที่ผลกระทบภาพรวมต่อสายการบินในเดือนกันยายน ลดลงไป 30 ถึง 40% โดยเฉพาะเมืองที่เดินทางเป็นกรุ๊ป , สายการบินเช่าเหมาลำยังรอการติดต่อจากผู้ประกอบการที่มีนัดหมายในสัปดาห์หน้า ส่วนเที่ยวบินช่วงวันชาติปลายเดือนกันยายน มีการยกเลิกแล้ว 7 เที่ยวบิน ขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่กรุงเทพฯ และพัทยา ที่รับทัวร์จีน ลดลงแล้วกว่า 50%

ทั้งนี้ ภาคเอกชนเห็นด้วยกับการจัดระเบียบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย แต่ต้องมีเวลาและแนวทางในการปรับตัวที่ชัดเจน จึงเตรียมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ภาครัฐและเอกชนหารือร่วมกัน วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ให้ผู้ประกอบการอ้างอิงกับคู่ค้าในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการเป็นเพียงคู่ต้ากับร้านขายของที่ระลึก มีความเป็นอิสระและไม่ได้เป็นเครือข่ายตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ โดยจะเข้ายื่นหนังสือภายใน 1 ถึง 2 วันนี้