หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชู 5 จังหวัดเด่นภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา

ท่องเที่ยว
138 views

ชู 5 จังหวัดเด่นภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2559-2563 พร้อมจัดสัมมนาผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

คลิปที่เกี่ยวข้อง