หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แห่สัมผัสอากาศหนาว ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ท่องเที่ยว
115 views

สภาพอากาศหนาวที่หนาวเย็นต่อเนื่อง ทั้งในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

คลิปที่เกี่ยวข้อง