หมวด

Dichan 937 Tough in Winter : "แพร พิมพิศา จิราธิวัฒน์"

แฟชั่น
8.7K views

วีดีโอเบื้องหลังการถ่ายภาพแฟชั่นจากปก "นิตยสารดิฉัน" ฉบับเดือนพฤศจิกายน ในคอนเซปท์: แข็งแกร่งในความเหน็บหนาว กับ "แพร พิมพิศา จิราธิวัฒน์"