หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แฟชั่นเพื่อชาวยิวนิกายออร์โธดอกซ์

แฟชั่น
197 views

ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของหลายศาสนา เช่นเดียวกับศาสนายิว เมื่อกล่าวถึงการแต่งกายของผู้หญิง การปฏิบัติตามกฏเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก ทำให้นักออกแบบหญิงชาวอิสราเอล ออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นไปตามหลักการทางศาสนา แต่มีความทันสมัย

คลิปที่เกี่ยวข้อง