หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข ตอนที่ 11 : กปร.อบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนา

รายการทีวี
110 views

กปร.อบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป รายการทีวี ล่าสุด