หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เด็กขาดทักษะการคิดแบบ Deep Thinking สาเหตุมาจาก..........

รายการทีวี
147 views

รายการ ModernMom ออกอากาศวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาของเด็กได้มีการทำนายพฤติกรรมของเด็กๆ วัย Gen Alpha หรือคนที่เกิดหลังปี 2010 ว่าจะเต็มไปด้วยการเร่งรีบ ต้องการการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญ "ขาดการคิดเชิงลึก" หรือที่เรียกว่า "Deep Thinking" ซึ่งการขาดทักษะในเชิงลึกนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งถ้าไม่มีการป้องกัน แก้ไข จะส่งผลให้เด็กไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ เมื่อต้องเผชิญปัญหาที่มีความซับซ้อน

สามารถดูคลิปรายการย้อนหลังและข่าวประชาสัมพันธ์รายการได้ที่ https://www.facebook.com/modernmomtv >> รายการ ModernMom ออกอากาศทุกวันเสาร์ (ยกเว้นเสาร์สุดท้ายของเดือน) เวลา 07.35-08.00 น. ทางช่อง 5

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป รายการทีวี ล่าสุด