หมวด

" Too Fast " ผลงานหนังสั้นจาก ทีม พี่โดดนะ ตื่นไม่ไหว

DATE :
3222 views

นปี ค.ศ.1995 มีโทรศัพท์มือถือจากอนาคต ถูกส่งมาหาเด็กหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเปิดโลกของความรู้ โลกของการสื่อสารมากมาย ให้กับเด็กคนหนึ่ง แต่จะเป็นอย่างไร เมื่ออนาคต ถาโถมเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็ว ความคิด ข้อมูล สาร ที่ไม่ได้รับการกลั่นกรอง หรือถูกเผยแพร่อย่างไม่รับผิดชอบต่อสังคม มันจะส่งผลอย่างไรต่อเด็กคนหนึ่งบ้าง

Facebook Commend