หมวด

กติกาและรางวัล

โครงการ อัพคลิปพิชิตแสน ซีซั่น5

เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดทำโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 3 - 5 นาที หัวข้อ “สร้างสรรค์ หรือ ทำลายอยู่ที่ปลายนิ้ว” โดยจัดการประกวดในเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดง ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตหนังสั้นเชิงส่งเสริมสังคม

1. หัวข้อการประกวด

"สร้างสรรค์ หรือ ทำลายอยู่ที่ปลายนิ้ว" เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

2. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

3. รางวัลการประกวด

เงินรางวัลพร้อมใบประกาศณียบัตร

award.png

award-mb.png

* หมายเหตุ : สนับสนุนค่าเดินทางสำหรับ 15 ทีมสุดท้าย ทีมละ 5,000 บาท

4. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

- ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

- ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นเดี่ยว หรือ ทีมก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวน) เนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับ "สร้างสรรค์ หรือ ทำลายอยู่ที่ปลายนิ้ว" การเตือนสติผู้ใช้สื่อออน์ไลน์ในสังคม เพื่อชวนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเป็นกระบอกเสียง ส่งต่อการรณรงค์ให้วัยรุ่นไทยช่วยกันใช้สื่ออย่างมีสติ

- End Credit ต้องมีโลโก้ เว็บไซต์ MThai.com และโลโก้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

5. ด้านเทคนิคการจัดทำ

- เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอหรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD

- ความยาวของภาพยนตร์สั้น 3-5 นาที https://video.mthai.com/upclip/ss5

- ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาแล้ว มาเข้าร่วมประกวดอีกในครั้งนี้ หากสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

***หมายเหตุ กฏ กติกา ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

6. การส่งผลงาน

- อัพโหลดได้ที่ https://video.mthai.com/upclip/ss5

7. รายชื่อคณะกรรมการ

- ผู้กำกับ1 ยรรยง คุรุอังกูร (เสือ) ผู้กำกับ 2538 อัลเทอร์มาจีบ, App War แอปชนแอป และผลงานมิวสิควีดิโอมากมาย

- ผู้กำกับ2 วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ (อู๋) โปรดิวเซอร์ที่มีผลงานโฆษณาระดับตำนานอย่าง อาเม้ง ป.ปลา, มนุษย์ตะกั่ว, ก็อตซิล่า ปตท., หนอนชาเชียวชินเมโจได๋ เป็นต้น

- ผู้กำกับ3 พิชย จรัสบุญประชา (เสือ) รางวัลช้างเผือกพิเศษจากมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 11, ผู้กำกับกำกับทั้งมิวสิควีดีโอ โฆษณา, ผู้กำกับร่วมซีรีส์ Hormones Season 2 และหนังสั้น ดงผีป่า

- ผู้บริหารเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม

- คณะผู้บริหารจาก กสทช.

หลักเกณฑ์ตัดสิน

จากการเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์
.
20%
การให้คะแนนจากคณะกรรมการ
80%

การให้คะแนนจากคณะกรรมการ

1. เนื้อหาในภาพรวม (40 คะแนน)

ความเหมาะสมของเนื้อหาการร้อยเรียงเรื่องราวตามธีมที่กําหนดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

2. ความคิดสร้างสรรค์/แนวคิด (40 คะแนน)

ความคิดสร้างสรรค์, ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้สนับสนุนกิจกรรม

3. คุณภาพการผลิต (10 คะแนน)

คุณภาพของภาพเสียงการตัดต่อความสวยงามของผลงาน

4. ความเหมาะสม (10 คะแนน)

เป็นเรื่องน่าสนใจ จัดทำตามเวลาที่กำหนดให้

รวม 100 คะแนน

หัวข้อพิจารณา

1. เนื้อหาในภาพรวม

2. ความคิดสร้างสรรค์/แนวคิด

3. คุณภาพการผลิต

4. ความเหมาะสม

ประเด็นพิจารณา

ความเหมาะสมของเนื้อหาการร้อยเรียงเรื่องราวตามธีมที่กําหนดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ความคิดสร้างสรรค์, ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้สนับสนุนกิจกรรม

คุณภาพของภาพเสียงการตัดต่อความสวยงามของผลงาน

เป็นเรื่องน่าสนใจ จัดทำตามเวลาที่กำหนดให้

คะแนน

40

40

10

10

* เปิดรับคลิปวีดีโอ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

* ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อทีม

2. ชื่อ ภาพยนตร์สั้น

3. เนื้อหา หรือรายละเอียดของภาพยนตร์โดยย่อ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

* ประกาศผลการประกวด 15 ทีม วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บนหน้าเว็บไซต์ https://video.mthai.com/upclip/ss5

* มอบรางวัลวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)